tisdag 21 juni 2016

Dinosaurier år 2

Under en period i våras arbetade år 2 med dinosaurier. Förutom att de fick tillverka dinosaurier i lera på bildlektionerna fick de även söka fakta om den dinosaurien som de hade valt att tillverka. De kunde välja mellan Triceratops, Stegosaurus, Brachiosaurus och Tyrannosaurus Rex.

 
Inför att de skulle söka fakta fick de en genomgång i vad man behöver tänka på när man söker fakta och värderar källor. Det märks tydligt att eleverna har haft återkommande inslag av källkritik redan från förskoleklassen, då de lätt att plockar fram de strategier som är bra att ha när man tar till sig information, som vi har pratat om i tidigare årskurser.

Eleverna fick börja med att titta på några källor som läraren hade kopierat upp. Utifrån en tankekarta skulle de skriva ner det de läste i källorna. Tankekartan hade följande rubriker:

  • Utseende
  • Klassificering
  • Föda
  • Hemvist
  • När levde den
  • Livcykel (ungar)
  • Övrigt


De fick jämföra källorna för att se om informationen i dem stämde överens. Några elever gick vidare och sökte fakta på internet för att säkerhetsställa att informationen var riktig.

Faktatexten fick eleverna lägga in i PicCollage samt infoga en bild till texten. Några valde att ta ett kort av den egentillverkade dinosaurien som också fick illustrera texten. Här nedan ser du några exempel på det färdiga resultatet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar