tisdag 21 juni 2016

Exciting stories

I slutet av mars reste de båda sexorna på Hjulsbroskolan till Cobham Hall i England. Resan erbjuds elever i år 6 och på plats deltar de i undervisning ledd av engelska lärare. Under tre dagar fick eleverna vara med om spännande lektioner i naturvetenskap, teknik, fysik, konst, drama och storytelling. Storytellinglektionerna hölls av en lärare vid namn Richard. Han berättade spökhistorier för eleverna och så fick de själva bygga upp egna berättelser. De fick lappar med bilder och fraser på som de kunde använda i sin historia. Eleverna jobbade två och två. Avslutningsvis fick de läsa upp sina historier för varandra. Här kan man läsa om de lektionerna:
 
 
Vi tyckte att eleverna var duktiga på att berätta på engelska så vi ville göra en fortsättning på arbetet när vi väl var hemma i Sverige igen. De arbetade enskilt men fick utgå ifrån sin berättelse som de hade med sig hem från England, om de ville. Inledningsvis fick de göra en tankekarta eller en tidslinje över sin berättelse. Efter det fick de välja vilka bilder de skulle använda. Det var samma bilder som de fick använda sig av i England. Bilderna skulle färgläggas och fotograferas för att kunna infogas i boken.
 
Berättelsen skrevs i NE berätta. Det blev många spännande böcker som lades upp på SkolArena när de var klara. Här kan du läsa det färdiga resultatet. Om du vågar...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar