onsdag 29 juni 2016

Elevens val på fritids

Nytt för läsåret 15/16 är att det har varit Elevens val på fritids. Skolbiblioteket blev involverat i verksamheten både på höstterminen och vårterminen.

På höstterminen hette valet IKT och eleverna fick testa olika appar vid tre olika tillfällen. Vi testade bland annat Story Wheel och Puppet Pals för att arbeta med eget berättande, Tiny Tap och Make it för att göra egna spel och Comic Life och Make Beliefs för att göra egna serier.

Under våren fortsatte Elevens val och då var det nya val som erbjöds. Skolbiblioteket involverades i tre omgångar, med tre tillfällen i varje. I den första omgången hette valet Programmering. Vi arbetade både med iPad och utan iPad för att träna det logiska tänkandet.
I den andra omgången var det filmskapande som stod på programmet. Eleverna fick börja med att skriva en storyboard, som de sedan skulle skapa en film i iMovie utifrån. De fick välja om de ville använda trailermallarna i appen eller om de ville skapa en film utifrån filmat material eller fotografier. De elever som ville och hann fick vid sista tillfället testa appen Animoto.

I den tredje gången var det hette valet Berätta med lärplatta. Då fick eleverna välja mellan att skriva i Book Creator, Comic Life, Story Wheel och Scribble Press.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar