tisdag 6 oktober 2015

Bok- och biblioteksmässan

Med anledning av de e-böcker treorna skrev förra året och som publicerades på Skolarena, blev vi inbjudna av Axiell att medverka i ett seminarium som hölls i Molnet på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i slutet av september.
Axiell var med och ordnade e-boksmässan som hölls på stadsbiblioteket i våras i samband med världsboksdagen, där flera av eleverna i klass 3a var med och presenterade sina e-böcker. Eftersom det blev en lyckad tillställning ville Axiell gärna att några elever kom till Göteborg för att prata om sina e-böcker i tjugo minuter under rubriken Elever och lärare som digitala producenter - digitala böcker. Vi tyckte att det lät spännande, eleverna också, det fanns ett stort intresse från deras sida. När läraren och jag planerade detta arbetsområde i början av förra höstterminen kunde vi knappast ana att vi skulle stå på bokmässan ett år senare och prata om vårt arbetsområde!
 
 
Två elever, numera i klass 4a och läraren, numera mentor för klass 1a, åkte ner till Göteborg på fredagen. Jag var redan på plats eftersom jag hade åkt ner med de andra fokusbibliotekarierna på torsdagen. På grund av tågfel i Alingsås blev deras tåg mycket försenat och de anlände till Svenska mässan tio minuter innan vi skulle gå på scenen.

Att det var stressigt innan märktes ingenting av när vi väl stod på scenen. Eleverna genomförde sin uppgift lugnt och självsäkert. En fin sammanfattning av vårt bidrag dök upp på internet några dagar senare, skriven av Ylva Pettersson, gymnasielärare från Skara: http://lrbloggar.se/ylva/larare-vilka-proffs/

En mycket rolig erfarenhet, både för oss vuxna och för eleverna!


Textsamtal i tre delar

Svenskaundervisningen läsåret 2015/2016 i de tre femmorna började med fokus på textsamtal och läsförståelse. Vi hade lånat in många exemplar av Legenden om Sally Jones av Jakob Wegelius, så att alla elever i femman kunde få var sitt exemplar. Under de första veckorna av höstterminen läste eleverna högt i grupp och samtalade om sin läsning under tiden. Alla elever hade en läslogg med läsfixarna som de fyllde i under läsningen. Vid tre tillfällen kom jag in och ledde ett textsamtal i helklass på de sidor de hade läst till det tillfället. Vi valde att dela upp boken på följande sätt:

 • Tillfälle 1 sidan 1-34
 • Tillfälle 2 sidan 35-69
 • Tillfälle 3 sidan 70-108

Vid varje samtal fick eleverna själva möjlighet att reflektera kring sin läsning utifrån den läslogg de fyllt i. Boken engagerade eleverna väldigt mycket och det ledde till intressanta textsamtal. Inför textsamtalen fick eleverna ta del av den bedömningsmatris för läsförståelse som vi använder här på skolan, så att de visste vad som krävdes av dem vid samtalet. Då vi hade delat upp läsningen på tre tillfällen gavs det möjlighet att samtala om texten på ett djupare plan, något som eleverna verkade uppskatta. Dock tyckte de att boken var så bra att de blev riktigt frustrerade då de inte fick läsa vidare med en gång...


Efter detta läsprojekt började lärarna i klasserna att läsa Mördarens apa, uppföljaren till Legenden om Sally Jones, högt för eleverna. Kopplat till läsningen arbetar klasserna med ungefär samma upplägg som femmorna gjorde förra året då vi arbetade med bloggen Våra möten med böcker. Hittills har eleverna skrivit sin självbiografi och nu är de igång med att arbeta med instruerande texter. Eleverna ska, precis som förra läsåret, konstruera egna recept vilka ska sättas ihop till en receptbok som kommer att säljas i samband med Hjulsbroskolans luciabasar.

(Kopplingen mellan recept och Mördarens apa är att det i boken finns många beskrivningar av vad Ana lagar och vad de äter för mat.)

måndag 5 oktober 2015

Samtal som förberedelse inför de muntliga nationella proven

Som en förberedelse inför de muntliga nationella proven i svenska har vi planerat in fyra stycken lektioner där eleverna får träna sig inför detta. Eleverna får möjlighet att utveckla följande förmågor:

 •  Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Det handlar alltså inte om läsförståelse, även om det kommer in på ett naturligt sätt ändå.

Jag har valt ut texter och gjort frågor och läraren har undervisat i hur ett bra samtal fungerar. För att det ska bli väl fungerande samtal har följande bedömningsaspekter satts upp:

Kommunikation - lyssna (ögonkontakt, bekräfta), fråga (ställa följdfrågor), turas om (inte avbryta) och föra samtalet framåt

Innehåll - hålla sig till ämnet, formulera egna tankar, resonera

Språk - anpassa språket till uppgiftens syfte och mottagare

En lektion går till på följande sätt:

Läraren repeterar vad eleverna bör tänka på (bedömningsaspekterna).
Jag läser texten högt.
Läraren delar in eleverna i grupper om tre elever.
Eleverna sätter sig i sin grupp och får en uppsättning frågor som de lägger upp och ner.
En elev tar ett frågekort och läser frågan högt samt formulerar ett svar på frågan.
De andra eleverna i gruppen får ta vid och ge sitt svar på frågan.
När eleverna känner att de diskuterat frågan klart tar nästa elev ett frågekort ur högen.

Samtalen pågår i cirka 20 minuter och under tiden går läraren och jag runt och lyssnar samt för anteckningar. Då det inte rör sig om ett bedömningstillfälle utan ett träningstillfälle så går vi in och stöttar eleverna under samtalets gång för att få dem att bli bättre på det som ska bedömas när det är dags för de nationella proven. Vid varje lektionstillfälle får eleverna samtala om två texter. Hittills har vi bland annat använt texter ur Flickornas historia av Kristina Lindström och novellen Över spåret av Maj-Gull Axelsson. Exempel på frågor till den sistnämnda finns på bilden nedan.

 

 

IASL 2015 - the School Library Rocks

Precis innan semestern fick jag möjligheten att reda till Maastricht, Holland, för att delta i den årliga IASL-konferensen. Temat för i år var the school library rocks, och som talare kunde man presentera sin skolbiblioteksverksamhet utifrån något av följande teman:

 • The school library as a space and place: meeting, sharing, discussing. Collaborative learning and growing.
 • The school library as learning environment: 24/7 access to materials, resources, teachers, electronic learning environment and more.
 • The school library as laboratory: experience and discovery in science, arts and media‐education.
 • The school library as a window to the world: reading, writing and communication.

 • Mitt bidrag till konferensen gick under namnet A librarian in the classroom - how does that affect student learning? Under de 20 minuterna som jag tilldelades gav jag en överblick över skolbibliotekssituationen i Sverige, hur fokusbiblioteken fungerar, och hur vi har valt att bygga upp skolbiblioteksverksamheten på Hjulsbroskolan. Jag förmedlade hur jag samarbetar med lärarna för att öka elevernas måluppfyllelse samt vilka resultat vi kan se av samarbetet.

  Jag beviljades ett resestipendium från Svensk biblioteksförening. Vill man ta del av min reserapport kan man läsa den här.

  Utanför konferenslokalen

  ASL - att skriva sig till läsning

  De båda ettorna arbetar med ASL, att skriva sig till läsning. I våras gick de båda lärarna och jag en kurs i ASL som anordnades av Språkpedagogiskt centrum. Kursen leddes av en lärare som arbetat med ASL i ett flertal år samt en utvecklingsledare. Eftersom det har gjorts en iPadsatsning i Linköpings kommun samt att kommunen bidrog med tangentbord och hörlurar till de som deltagit i kursen, fanns alla förutsättningar för att prova detta arbetssätt.

  Att få vara med i klassrummet vid de tre tillfällen i veckan då det står ASL på schemat är roligt. Som bibliotekarie ser jag en vinst i att få vara med och följa elevens läs- och skrivutveckling på så nära håll.

  På bilderna nedan syns hur texterna blir allt längre. Första bilden är tagen i början av september, den andra i slutet av september.

   

  Sommarboken

  I år deltog 147 elever i Sommarboken. Alla elever som hade läst fem böcker under sommaren och lämnade in ett häfte efter sommarlovet fick välja en bok som belöning.
   
  Den klass som lämnade in flest häften var klass 2A, de erövrade Sommarbokspokalen och blev dessutom bjudna på glass.