torsdag 3 mars 2016

Spännande berättelser - läsa högt för år 2

Spännande berättelser i år 5 är ett stort arbetsområde. I arbetsområdet har jag och lärarna samarbetat kring flera olika inslag, ett av dem är Läsa spännande berättelser högt för år 2.

Eleverna i år fem skulle välja ut en passande bok att läsa högt för en elev i år 2. Jag hjälpte till att plocka ut böcker som kunde passa. Det skulle vara en bok som gick att läsa på cirka 15 minuter. Femmorna fick träna på att läsa sin bok högt och förbereda sig genom att fundera ut någon fråga de kunde diskutera efter läsningen. Jag delade med mig av följande "att tänka på inför högläsning"-punkter:

• Välj en bok på lagom nivå för mottagaren.
• Läs igenom, gärna högt, flera gånger så att du är bekväm med språket.
• Om det finns nya ord i texten, ta reda på vad de betyder, ifall mottagaren frågar.
• Innan du högläser för mottagaren, berätta vad boken heter och vem som har skrivit den.
• Fråga mottagaren vad hen får för tankar kring framsida och titel.
• Sitt så att mottagaren ser bilderna.
• Stanna gärna upp och prata om bilderna om det finns detaljer i dem som inte nämns i texten.
• Läs lagom fort. Försök att läsa med inlevelse så blir det roligare att lyssna på.
• Ställ gärna någon fråga efter läsningen, t.ex. Vad tyckte du var bäst i boken? Vad tror du händer sedan? Hur skulle du ha gjort om du var i samma situation?

Efter läsningen fick eleverna i tvåan fylla i en bedömningsmatris för hur de tyckte att eleven i år fem hade läst för dem. I matrisen skulle de fylla i omdöme om val av bok, om eleven läste med inlevelse så att det blev roligt att lyssna och om eleven läste i lagom takt, högt och tydligt och med flyt.


Vid ett senare tillfälle träffades femmorna och tvåorna igen för att skriva en bokrecension på den lästa boken tillsammans. Här valde vi att göra en traditionell bokrecension. Eleverna var tvungna att samtala kring innehållet i boken för att kunna skriva den tillsammans, det gick alltså inte att komma undan med att bara skriva av baksidan. Här nedan finns bild på några av de recensioner som skrevs. Alla recensioner är uppsatta i biblioteket.
 
Både eleverna i tvåan och femman uppskattade detta inslag väldigt mycket och vill att vi ska göra det igen.

Bilderbokssamtal i år 3

Under ett antal veckor i början av terminen besökte jag de båda treorna i halvklass för att hålla i bilderbokssamtal. Lärarna i år 3 hade varit på en föreläsning med Barbro Westlund som hölls i Linköping i slutet av förra året, där hon pratade om vikten av att använda sig av bilderböcker i läsförståelsearbetet. Lärarna ville gärna prova detta och frågade om inte jag kunde hålla i textsamtalen.

Tillsammans samtalade vi kring följande titlar:

Den andra mamman av Viveka Sjögren
Om du skulle fråga Micha av Viveka Sjögren
Anton och sorgens pil av Katrine Marie Guldager och Kirsten Raagaard


Första veckan läste vi Den andra mamman. Vi pratade om hur personerna i boken ändras och hur författaren har valt att illustrera detta. När man stannar upp och verkligen studerar bilderna noga märker man att eleverna ser saker i bilderna som gör att det sker en ökad förståelse för vad som händer i berättelsen.

Andra veckan läste vi Om du skulle fråga Micha. Boken liknar Den andra mamman en del - det blev ett utmärkt tillfälle att göra textkopplingar (text till text). Den här boken handlar också om hur en person ändras genom boken, och det illustreras genom användandet av färger. På samma sätt som färgerna på mammans sjal ändras genom Den andra mamman så ändras färgerna på Micha. Att alla personer illustreras som saxar var inget som väckte så många frågor hos eleverna utan de accepterade redan från början. När vi diskuterade varför vi trodde att författaren valt att göra på det sättet så hade de lite olika funderingar. En elev sa att det kanske berodde på att Micha hade varit tvungen att klippa banden till sitt hemland, vilket jag tyckte var en intressant tanke.

Det fanns också andra beröringspunkter mellan de två böckerna - i Den andra mamman är det en fågel som följer med på i stort sett alla sidor, i Om du skulle fråga Micha är det en hund (eller vad det nu var för djur, här var vi lite oense) som förekommer flitigt. Hunden finns med både i hemlandet och i det nya landet de kommer till. Samtalet gav också möjlighet till att reflektera kring hur vi själva skulle känna oss om vi kom till ett nytt land och funderingar kring vad man skulle välja att ta med sig från hemlandet om man var tvungen att fly. I Om du skulle fråga Micha är det en bit av tapeten som får följa med.

Vid tredje tillfället samtalade vi kring boken Anton och sorgens pil. I boken får vi träffa Anton som har blivit träffad av en sorgens pil - redan vid titeln var diskussionerna igång om vad som egentligen menas med en sorgens pil. Han känner sig ledsen men vet inte riktigt varför. Anton frågar sina lärare om varför man egentligen ska lära sig saker - vad är det för mening med det? Alla lärare svarar utförligt men Anton märker att de bara är intresserade av sitt eget ämne, det är ingen av dem som egentligen ser hur Anton mår. Vändningen i boken kommer när han får träffa vaktmästaren på skolan. Även i denna bok går det att samtala mycket kring bilderna och precis som i de tidigare böckerna så illustreras känslor med färger. En del bilder var lite svåra att förstå, som det uppslag när Anton sitter hos rektorn och pratar. Även i detta samtal fanns det möjlighet att göra en textkoppling (text till själv) genom att fundera över om vi själva hade känt så här som Anton känner sig någon gång, och hur vi kan göra när vi känner oss ledsna utan att veta varför.

Eleverna var väldigt engagerade i textsamtalen och har önskat att få göra det fler gånger. De har fått lite nya ögon på bilderboken. Istället för att tycka att bilderböcker är något man läser när man går på förskolan så har de lärt sig att man som lite äldre elev kan upptäcka saker i både texten och bilden som skapar en helt annan förståelse för berättelsen.

tisdag 1 mars 2016

Julboken, jullovsbingo och lite till om läsutmaningar på lov

Under jullovet erbjöds ettor och tvåor att delta i Julboken, ett läsprojekt som liknar Sommarboken, men kravet på antal lästa böcker är mindre. Två böcker ska man läsa under jullovet och presentera i ett häfte. Tidigare har häftet bestått av sidor där man kan fylla i information om bland annat antal sidor och vad boken handlar om, men i år bestod häftet av följande sidor:


 
Eleverna skulle förutspå vad den ena boken handlade om innan de börjat läsa sen, och också fundera lite på vad som skulle kunna tänkas hända med personerna efter att boken var slut. Till den andra boken skulle de fylla i ett venn-diagram och jämföra bokens huvudperson med sig själva.

Alla som lämnade in ett häfte fick välja en bok som belöning. Dessutom fick den klass i parallellen som tillsammans lämnat in flest häften ett diplom och glass. I år blev det klass 1A och 2B som kammade hem den vinsten. Här nedan skriver klasserna på sina egna bloggar om vinsten:

http://hjulsbros08ora.blogspot.se/2016/02/vart-diplom.html
http://hjulsbros08ora.blogspot.se/2016/02/vi-vann.html
http://www.hjulsbroskolans07or.blogspot.se/2016/02/hurra-hurra-vi-vann-julboken-liselott.html

Totalt var det 83 elever av 106 stycken som lämnade in ett häfte.

Övriga årskurser på skolan fick med sig ett jullovsbingo hem. Det gällde att läsa minst 10 minuter för att få kryssa en ruta. Om man fick någon hel bingorad och lämnade in lappen efter lovet var man med i en utlottning. Det lämnades in 59 stycken julbingolappar och bland dessa drog bokrådet en vinnare i varje klass. De elever som vann fick välja en bok ur Barnbokskatalogen.

Vi har haft den här typen av läsprojekt under sommar- och jullov i flera år men har inte gjort något under andra lov tidigare - förrän i höstas, då höstlovet förvandlades till läslovet. Alla elever och all personal fick med sig en lapp hem med uppmaning om att fylla i antal lästa sidor under lovet. Efter lovet räknade vi ihop antalet sidor och omvandlade dessa till kilometer. Vi gjorde det lätt för oss och räknade 1 sida = 1 kilometer. Tillsammans läste vi hela 44290 sidor och det tog oss följande rutt: Hjulsbroskolan – Moskva – Peking – Tokyo – Sydney – Los Angeles – New York – Kingston – Paris – Hjulsbroskolan.

Läslovet är en nationell satsning där bland annat Läsrörelsen är inkopplad. Här finns information om satsningen: http://läslov.se/