torsdag 3 mars 2016

Spännande berättelser - läsa högt för år 2

Spännande berättelser i år 5 är ett stort arbetsområde. I arbetsområdet har jag och lärarna samarbetat kring flera olika inslag, ett av dem är Läsa spännande berättelser högt för år 2.

Eleverna i år fem skulle välja ut en passande bok att läsa högt för en elev i år 2. Jag hjälpte till att plocka ut böcker som kunde passa. Det skulle vara en bok som gick att läsa på cirka 15 minuter. Femmorna fick träna på att läsa sin bok högt och förbereda sig genom att fundera ut någon fråga de kunde diskutera efter läsningen. Jag delade med mig av följande "att tänka på inför högläsning"-punkter:

• Välj en bok på lagom nivå för mottagaren.
• Läs igenom, gärna högt, flera gånger så att du är bekväm med språket.
• Om det finns nya ord i texten, ta reda på vad de betyder, ifall mottagaren frågar.
• Innan du högläser för mottagaren, berätta vad boken heter och vem som har skrivit den.
• Fråga mottagaren vad hen får för tankar kring framsida och titel.
• Sitt så att mottagaren ser bilderna.
• Stanna gärna upp och prata om bilderna om det finns detaljer i dem som inte nämns i texten.
• Läs lagom fort. Försök att läsa med inlevelse så blir det roligare att lyssna på.
• Ställ gärna någon fråga efter läsningen, t.ex. Vad tyckte du var bäst i boken? Vad tror du händer sedan? Hur skulle du ha gjort om du var i samma situation?

Efter läsningen fick eleverna i tvåan fylla i en bedömningsmatris för hur de tyckte att eleven i år fem hade läst för dem. I matrisen skulle de fylla i omdöme om val av bok, om eleven läste med inlevelse så att det blev roligt att lyssna och om eleven läste i lagom takt, högt och tydligt och med flyt.


Vid ett senare tillfälle träffades femmorna och tvåorna igen för att skriva en bokrecension på den lästa boken tillsammans. Här valde vi att göra en traditionell bokrecension. Eleverna var tvungna att samtala kring innehållet i boken för att kunna skriva den tillsammans, det gick alltså inte att komma undan med att bara skriva av baksidan. Här nedan finns bild på några av de recensioner som skrevs. Alla recensioner är uppsatta i biblioteket.
 
Både eleverna i tvåan och femman uppskattade detta inslag väldigt mycket och vill att vi ska göra det igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar