onsdag 13 maj 2015

Skolbibliotek i världsklass, påsklovsaktivitet, e-boksmässa och Bokjuryn

Det har hänt många roliga saker under vårterminen som jag missat att skriva om.

För tredje året i rad fick skolan motta utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Utmärkelsen delas ut av fackförbundet DIK till skolbibliotek som:

- är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
- samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
- stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
- stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
- erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
- har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:
- är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
- ger eleverna verktyg för källkritik
- lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
- är navet i den digitala kunskapsskolan!

Med på listan i år är endast 15 andra skolbibliotek runt om i Sverige. Vi är naturligtvis mycket stolta här på skolan att vi får finnas med på listan även i år! Här kan du ta del av hela listan:
http://www.dik.se/skolbibliotek-i-varldsklass/

 
Under påsklovet anordnades det en digital frågesport för de barn som var på fritids under veckan. Vi firade att Lilla Anna, Pettson och Findus och Tove Jansson fyllt 180 år tillsammans. Visserligen förra året, men bättre sent än aldrig... Frågorna i frågesporten hade koppling till dessa fyra. Bland annat fick barnen svara på följande frågor:
  • På bilden ser vi hattifnattarna. Det händer något speciellt med den när det är åskväder. Vad då?
  • På bilden ser vi ett uppslag från en bok av Tove Jansson. Den handlar om en som känner sig väldigt ensam. Vad heter han?
  • Författaren på bilden har skrivit om Pettson och Findus. Vad heter han?
  • I böckerna finns små varelser som bara Findus kan se. Vad kallas de för?
  • Vad hette den första boken om Pettson och Findus?
Frågesporten genomfördes med hjälp av iPads och sidan http://quizizz.com/ .
Deltagarna delades in i lag med cirka tre barn i varje. Barnen fick ange en kod för att komma åt frågesporten, när de loggat in fick de se en bild och fyra svarsalternativ. Till varje bild hörde en fråga som jag läste högt, på så sätt fick alla samma chans att svara på frågan snabbt oavsett om man kunde läsa eller inte. När frågesporten var slut räknades resultatet från de olika grupperna ihop. Efter att alla fritidshem hade varit i biblioteket hade jag också ett resultat på vilket fritidshem som hade lyckats bäst. De barnen får ett besök av mig där de får motta "vandringshönan", några böcker och glass. Än så länge är det hemligt vilket fritidshem som vann!När barnen var i biblioteket under påsklovet passade vi även på att rösta i Bokjuryn. Under höst- och vårterminen har sex av de sju fritidshemmen kommit till biblioteket för att lyssna till böcker. Böckerna fick varje fritidshem själva välja ut utifrån Barnbokskatalogen. Under sju veckor läste jag böckerna högt och dokumenterade läsningen i olika appar. Barnen fick även själva skapa utifrån boken, med hjälp av apparna Ritplatta och PicCollage.

I samband med världsboksdagen gick Linköpings (kanske Sveriges? kanske världens?) första e-boksmässa av stapeln på Stadsbiblioteket. 13 elever från klass 3a medverkade. De presenterade sina deckare och läste högt ur dem från scenen i Bokhallen. I samband med mässan delades det ut ett pris: "Axiell education & medias pris i digitalt läsande och skrivande". Alla deckare finns att läsa på SkolArena: http://linkoping.skolarena.se/web/arena
Deckarna skrevs under höstterminen, mer om det arbetsområdet finns att läsa här: http://bokhjulet.blogspot.se/2015/02/deckare-ett-las-och-skrivprojekt-i.html


Vårblommor

I samband med att de första vårblommorna började titta upp arbetade de båda ettorna med just vårblommor. Den pedagogiska planeringen för arbetsområdet innehöll följande:

Förmågor som eleven ska utveckla:
• Söka information från olika källor och värdera dessa.
• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Delmål:
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
• Skriva på iPad.
• Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll organiseras.
• Informationssökning i minst två olika böcker.
• Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Att jobba med:
• Repetition av förskoleklassens Källspanarna, dvs. var man hittar fakta och hur man vet om texten är trovärdig.
• Läsa två texter om vårblommor och samla fakta i en tankekarta.
• Skriva en faktatext på iPad i appen PicCollage.
• Få information om hur man letar bilder på nätet och vilka man får använda.

Bedömning:
 • Att ha skrivit en faktatext i PicCollage.
• Stor bokstav, mellan rum och punkt.
• Skriva fullständiga meningar.
• Röd tråd i texten.

Eleverna hade arbetat med att skriva faktatexter redan innan vi startade arbetsområdet, så vi behövde inte lägga så mycket fokus på hur man skriver en faktatext. De fick själva välja vilken blomma de ville skriva om: blåsippa, vitsippa, tussilago eller vårlök. Utifrån deras val satte vi ihop grupper och läste och diskuterade de två texterna gemensamt. När vi läst och jämfört texterna fyllde eleverna på fakta i sin tankekarta. På tankekartan fanns rubrikerna utseende, förekomst, när blommar den och övrigt. De skulle, med "putsade forskarglasögon", skriva minst två saker under varje rubrik.

 
När eleverna kände att de hade fått med det mesta om blomman fick de sitta i en "expertgrupp", alltså tillsammans med andra elever som arbetade med samma blomma, och jämföra vad de hade kommit fram till. Tankekartorna fylldes på ytterligare.

 

Efter det var det dags att börja skriva faktatexten. Den skrev i anteckningar på iPaden.


Efter att de skrivit texten gick eleverna själva igenom den utifrån följande checklista:


Efter det fick de låta en "expertkompis" - alltså en kompis som hade arbetat med samma blomma - läsa igenom texten. Sedan läste en vuxen igenom texten och förbättringar gjordes. Efter det var det dags att leta bild och infoga den i PicCollage. Eleverna fick en genomgång i vilka bilder som är tillåtna att använda. Med hjälp av avancerad bildsök i Google sökte de fram bilder "som får användas". Till bilden kopierade de in den text de skrivit i anteckningar. De skulle även ange vilka källor de använt sig av.

Många fina faktatexter om vårblommor blev resultatet av detta arbetsområde. Men den allra största vinsten är alla de diskussioner om källor och dess trovärdighet som fördes av eleverna under arbetsgången!