måndag 24 februari 2014

FA läser bokjuryböcker, del 7

Idag läste vi Tilda i tvättstugan av Linda Pelenius och Lena Forsman.

Så här tyckte dessa elever om boken:

Det fanns ett strumptroll.
Boken var rolig och bra - den var strumpbra!


tisdag 18 februari 2014

Stenåldern

Under några veckor har alla treor, tre klasser, arbetat med stenåldern. De har fått skriva egna böcker i Book Creator. För att kunna fylla böckerna med fakta har de fått söka fakta på internet. Främst har de använt sig av sidor de har hittat på Länkskafferiet och NE. De har även letat fakta i böcker om stenåldern. Den fakta de har hittat har de sammanställt i en tankekarta, vi använde oss av appen Popplet. De har arbetat i grupper om 2-3 elever och de fick välja vilket ämnesområde de helst ville arbeta med: Kläder och smycken, Mat och bostad eller Redskap och vapen.

Temat inleddes med en genomgång i hur man hittar bra fakta om stenåldern, och om man kan lita på den fakta man hittar. Vi diskuterade begreppet källkritik och vad det innebär att vara källkritisk. En elev kopplade begreppet "kritik" till filmkritik - hon visste att om man var filmkritiker så recenserade man filmer. Vi kom fram till att om man är källkritisk så recenserar man källor - man tar reda på om det är en bra/dålig källa och motiverar varför man tycker så. Varje källa som de har använt sig av har de fått redovisa i en källförteckning längst bak i boken. Eleverna fick även lära sig att söka upp bilder som får användas och infoga dessa i boken. Det var inte helt lätt att hitta bilder som passade till texten, det blev en träning i att hitta på alternativa sökord. 

Arbete med tankekartan i Popplet.

Så här såg den pedagogiska planeringen för temat ut:

Eleven ska utveckla sin förmåga att:
Hi:
 • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
 • Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
 • Använda historiska begrepp för att analyser hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Sv:
 • Söka information från olika källor och utvärdera dessa.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.


Delmål (centralt innehåll som vi kommer in på):
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Tidsbegreppet stenålder.
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
Här skrivs bok om stenåldern i Book Creator, utifrån tankekartan.
Redovisning/bedömning:
 • Elevernas arbete om stenåldern redovisas i en bok tillverkad i Book Creator på en iPad.
 • Muntlig redovisning av grupparbeten.

Böckerna redovisades inför klassen. Några elever hade valt att spela in när de läste boken.
Vårt iBooks-bibliotek med stenåldersböcker.

fredag 14 februari 2014

Fyrorna skriver vattendikter

Mellanstadiet har jobbat med tema vatten några veckor nu under början av vårterminen. I fyrorna har de bland annat skrivit olika typer av dikter på temat.

För att redovisa dessa har de fått använda sig av appen Path On. I appen kan man lägga text till en bild på lite olika sätt, bland annat kan man dra med fingret på bilden och på så sätt markera vart texten ska vara. Eleverna har fått leta upp en bild på Google som är tillåten att använda, och skriva sin dikt till bilden. 

Här nedan ser du lite bilder från lektionstillfället:
Så här ser några av de färdiga resultaten ut. De kommer att sättas upp i biblioteket så att resten av skolan kommer att kunna ta del av dem.


FB läser bokjuryböcker, del 6

I andra gruppen läste vi Sommarregler av Shaun Tan.


Så här skriver eleverna om boken:

I boken stod det saker som:
Se till att alltid hitta vägen hem.
Glöm aldrig lösenordet.
Vänta aldrig på en ursäkt.

Boken var bra.

FB läser bokjuryböcker, del 5

Idag läste vi Öppna mycket försiktigt : en bok med bett! av Nicola O'Byrne och Nick Bromley.


Så här skriver två elever om boken:

Krokodilen bet sönder boken.
Ankungen var söt.
Boken var spännande och rolig .

måndag 10 februari 2014

FA läser bokjuryböcker, del 6

Om Vampyrens hemlighet av Cecilia Lidbeck och Bettina Johansson skriver fyra av eleverna så här:


Det var en dum vampyr och en snäll vampyr.
Den dumma tyckte om pudlar men inte om andra hundar.
Dom var tvillingar.
Boken var bra.

FA läser bokjuryböcker, del 5

Idag läste vi samma bok i båda grupperna, Vampyrens hemlighet av Cecilia Lidbeck och Bettina Johansson.
Så här skriver tre av eleverna om boken:


Den här boken var bra.
Dom fyra hade en klubb.
Vampyrerna var systrar.


onsdag 5 februari 2014

FB läser bokjuryböcker, del 4

I ena gruppen i klass FB läste vi idag Se upp för krokodilen! av Lisa Moroni och Eva Eriksson.


Så här skriver några elever om den:

Pappan och Tora gick till affären och köpte mat.
I skogen hittade de en myrunge och Tora tyckte att hon såg en orm.
Pappan skrämde iväg ett lejon.
Pappan var bra i slutet.

Boken var bra och rolig. 

FB läser bokjuryböcker, del 3

Idag läste vi Vera och Vilgot fixar bygget av Emelie Andrén och Anna Härmäla.


Så här skriver eleverna om boken:

Dom byggde en båt.
Dom målade båten.
Boken var bra.

Världens religioner presenterade med Glogster

Under en tid har de båda femmorna arbetat med kristendom, judendom, hinduism, buddhism och islam. De har fått jobba två och två med att söka fakta om sin religion på internet och i böcker. Inför detta fick klassen en genomgång i hur man hittar bra fakta på internet och vad som är viktigt att tänka på. De fick även kunskap om vilka bilder som är tillåtna att använda till sina skolarbeten.

I presentationen skulle de bland annat ha med fakta om religionens historia, högtider, symboler, levnadsregler och vad som händer efter döden. Presentationen gjordes på Glogster, där de även fick infoga bilder och videoklipp. De färdiga presentationerna har visats för klassen. Det hela kommer att mynna ut i ett prov på de fem religionerna.

Trots att det kan vara en del som strular med Glogster ibland, så tyckte eleverna att det var roligt att arbeta med sidan. Arbetet resulterade i många fina och innehållsrika collage.

Eleverna infogade bilder och you tube-klipp för att komplettera faktatexterna

På Glogster kan man välja bland flera olika layouter

Redovisning om judendomen

måndag 3 februari 2014

FA läser bokjuryböcker del 4

Idag läste vi Monsterbråk av Kalle Güettler, Rakel Helmsdal och Áslaug Jónsdóttir.


Så här tyckte eleverna om den:

Den var rolig. 
Det var dumt när dom bråkade. 
Det var bra att dom blev sams. 
Stora monstret fick blåöga.

FA läser bokjuryböcker del 3

Vi läste Du ska inte gråta, vintervarg av Stefan Casta och Lennart Eng idag.


Så här skriver eleverna om den:

Stieg träffade en varg. 
Den var spännande.
12 stycken ville läsa den.