onsdag 5 februari 2014

Världens religioner presenterade med Glogster

Under en tid har de båda femmorna arbetat med kristendom, judendom, hinduism, buddhism och islam. De har fått jobba två och två med att söka fakta om sin religion på internet och i böcker. Inför detta fick klassen en genomgång i hur man hittar bra fakta på internet och vad som är viktigt att tänka på. De fick även kunskap om vilka bilder som är tillåtna att använda till sina skolarbeten.

I presentationen skulle de bland annat ha med fakta om religionens historia, högtider, symboler, levnadsregler och vad som händer efter döden. Presentationen gjordes på Glogster, där de även fick infoga bilder och videoklipp. De färdiga presentationerna har visats för klassen. Det hela kommer att mynna ut i ett prov på de fem religionerna.

Trots att det kan vara en del som strular med Glogster ibland, så tyckte eleverna att det var roligt att arbeta med sidan. Arbetet resulterade i många fina och innehållsrika collage.

Eleverna infogade bilder och you tube-klipp för att komplettera faktatexterna

På Glogster kan man välja bland flera olika layouter

Redovisning om judendomen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar