onsdag 31 augusti 2016

Sommarboken


Som vanligt fick elever från år F-5 erbjudande om att vara med i Sommarboken. Precis som tidigare skulle man läsa fem böcker under sommarlovet och skriva om dem i ett häfte. Tidigare år har det räckt att skriva vad boken handlar om i häftet, men i år ville vi att eleverna skulle arbeta mer med läsförståelse i samband med läsningen.

Vi gjorde två olika häften, ett för lågstadiet och ett för mellanstadiet. Häftena innehöll lite olika uppgifter. Uppgifterna i lågstadiets häfte var följande:

  • Förutspå
Eleverna skull fundera på vad det trodde boken skulle handla om innan de började läsa och likaså efter att de läst klart boken.


  • Likheter/skillnader huvudperson och läsare
Uppgiften bestod i att fylla i ett venn-diagram utifrån vilka likheter och skillnader mellan de själva och huvudpersonen i boken.


  • Nya ord
Eleverna skulle plocka ut fem nya ord ur boken och förklara innebörden av dessa.


  • Intervju med huvudpersonen
Uppgiften var att "intervjua" huvudpersonen genom att besvara följande frågor: vad heter du, hur gammal är du, vad gör du (jobbar, går i skolan), hur ser du ut, hur ser din familj ut och vad har du för kompisar.


  • Sammanfatta handlingen i fyra rutor
Inspirerade av Henrik Langes 80 romaner för dig som har bråttom lät vi eleverna rita och skriva om boken i fyra rutor. Många elever gick in för detta helhjärtat och skrev och ritade jättefint!Uppgifterna för mellanstadiet såg ut så här:

  • En efterlysning
Uppgiften var att skriva en efterlysning på en person i boken. Det skulle finnas namn på den efterlysta, var personen försvann, hur personen ser ut och vilka egenskaper personen har. En efterlysning kunde se ut så här:

  • Ett vykort
Uppgiften bestod i att skriva ett vykort till en av personerna i boken. Vykortet skulle handla om en händelse och vykortsskrivaren skulle ställa en fråga till personen om händelsen och beskriva hur hen själv skulle ha upplevt händelsen.

  • Sammanfatta handlingen i fyra rutor
Inspirerade av Henrik Langes 80 romaner för dig som har bråttom lät vi eleverna rita och skriva om boken i fyra rutor. Många elever gick in för detta helhjärtat och skrev och ritade jättefint!

  • En tidningsartikel
Uppgiften gick ut på att plocka ut en händelse ur boken och skriva en kort artikel om denna. Artikeln skulle innehålla en rubrik, ingress och brödtext.

  • Nya ord
Eleverna skulle plocka ut fem nya ord ur boken och förklara innebörden av dessa.

 
 
Den klass som läste flitigast fick också motta sommarbokspokalen. I år gick vinsten till klass 3b, där alla elever lämnat in ett häfte! Så här glada blev de här de fick pokalen, var sin bok och dessutom glass: