Utvärdering av skolbiblioteksverksamhet

Tillsammans med Catrin Eriksson, före detta skolbibliotekschef i Linköpings kommun, genomförde jag 2015 en studie av de Nationella proven och tittade specifikt på provet i SO och frågorna som rörde källkritik. Vi jämförde skolor som hade ett bemannat skolbibliotek med skolor som saknade detta. Resultatet blev enligt bilderna nedan:


Tillsammans med rektor på Hjulsbroskolan, Anna Samuelsson, har jag även tittat på resultat av lästest för att se om det är någon skillnad mellan Hjulsbroskolan och en jämförelsebar skola som saknar ett bemannat skolbibliotek. På bilden nedan kan man studera skillnad i resultat:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar