onsdag 13 maj 2015

Vårblommor

I samband med att de första vårblommorna började titta upp arbetade de båda ettorna med just vårblommor. Den pedagogiska planeringen för arbetsområdet innehöll följande:

Förmågor som eleven ska utveckla:
• Söka information från olika källor och värdera dessa.
• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Delmål:
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
• Skriva på iPad.
• Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll organiseras.
• Informationssökning i minst två olika böcker.
• Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Att jobba med:
• Repetition av förskoleklassens Källspanarna, dvs. var man hittar fakta och hur man vet om texten är trovärdig.
• Läsa två texter om vårblommor och samla fakta i en tankekarta.
• Skriva en faktatext på iPad i appen PicCollage.
• Få information om hur man letar bilder på nätet och vilka man får använda.

Bedömning:
 • Att ha skrivit en faktatext i PicCollage.
• Stor bokstav, mellan rum och punkt.
• Skriva fullständiga meningar.
• Röd tråd i texten.

Eleverna hade arbetat med att skriva faktatexter redan innan vi startade arbetsområdet, så vi behövde inte lägga så mycket fokus på hur man skriver en faktatext. De fick själva välja vilken blomma de ville skriva om: blåsippa, vitsippa, tussilago eller vårlök. Utifrån deras val satte vi ihop grupper och läste och diskuterade de två texterna gemensamt. När vi läst och jämfört texterna fyllde eleverna på fakta i sin tankekarta. På tankekartan fanns rubrikerna utseende, förekomst, när blommar den och övrigt. De skulle, med "putsade forskarglasögon", skriva minst två saker under varje rubrik.

 
När eleverna kände att de hade fått med det mesta om blomman fick de sitta i en "expertgrupp", alltså tillsammans med andra elever som arbetade med samma blomma, och jämföra vad de hade kommit fram till. Tankekartorna fylldes på ytterligare.

 

Efter det var det dags att börja skriva faktatexten. Den skrev i anteckningar på iPaden.


Efter att de skrivit texten gick eleverna själva igenom den utifrån följande checklista:


Efter det fick de låta en "expertkompis" - alltså en kompis som hade arbetat med samma blomma - läsa igenom texten. Sedan läste en vuxen igenom texten och förbättringar gjordes. Efter det var det dags att leta bild och infoga den i PicCollage. Eleverna fick en genomgång i vilka bilder som är tillåtna att använda. Med hjälp av avancerad bildsök i Google sökte de fram bilder "som får användas". Till bilden kopierade de in den text de skrivit i anteckningar. De skulle även ange vilka källor de använt sig av.

Många fina faktatexter om vårblommor blev resultatet av detta arbetsområde. Men den allra största vinsten är alla de diskussioner om källor och dess trovärdighet som fördes av eleverna under arbetsgången!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar