torsdag 3 mars 2016

Bilderbokssamtal i år 3

Under ett antal veckor i början av terminen besökte jag de båda treorna i halvklass för att hålla i bilderbokssamtal. Lärarna i år 3 hade varit på en föreläsning med Barbro Westlund som hölls i Linköping i slutet av förra året, där hon pratade om vikten av att använda sig av bilderböcker i läsförståelsearbetet. Lärarna ville gärna prova detta och frågade om inte jag kunde hålla i textsamtalen.

Tillsammans samtalade vi kring följande titlar:

Den andra mamman av Viveka Sjögren
Om du skulle fråga Micha av Viveka Sjögren
Anton och sorgens pil av Katrine Marie Guldager och Kirsten Raagaard


Första veckan läste vi Den andra mamman. Vi pratade om hur personerna i boken ändras och hur författaren har valt att illustrera detta. När man stannar upp och verkligen studerar bilderna noga märker man att eleverna ser saker i bilderna som gör att det sker en ökad förståelse för vad som händer i berättelsen.

Andra veckan läste vi Om du skulle fråga Micha. Boken liknar Den andra mamman en del - det blev ett utmärkt tillfälle att göra textkopplingar (text till text). Den här boken handlar också om hur en person ändras genom boken, och det illustreras genom användandet av färger. På samma sätt som färgerna på mammans sjal ändras genom Den andra mamman så ändras färgerna på Micha. Att alla personer illustreras som saxar var inget som väckte så många frågor hos eleverna utan de accepterade redan från början. När vi diskuterade varför vi trodde att författaren valt att göra på det sättet så hade de lite olika funderingar. En elev sa att det kanske berodde på att Micha hade varit tvungen att klippa banden till sitt hemland, vilket jag tyckte var en intressant tanke.

Det fanns också andra beröringspunkter mellan de två böckerna - i Den andra mamman är det en fågel som följer med på i stort sett alla sidor, i Om du skulle fråga Micha är det en hund (eller vad det nu var för djur, här var vi lite oense) som förekommer flitigt. Hunden finns med både i hemlandet och i det nya landet de kommer till. Samtalet gav också möjlighet till att reflektera kring hur vi själva skulle känna oss om vi kom till ett nytt land och funderingar kring vad man skulle välja att ta med sig från hemlandet om man var tvungen att fly. I Om du skulle fråga Micha är det en bit av tapeten som får följa med.

Vid tredje tillfället samtalade vi kring boken Anton och sorgens pil. I boken får vi träffa Anton som har blivit träffad av en sorgens pil - redan vid titeln var diskussionerna igång om vad som egentligen menas med en sorgens pil. Han känner sig ledsen men vet inte riktigt varför. Anton frågar sina lärare om varför man egentligen ska lära sig saker - vad är det för mening med det? Alla lärare svarar utförligt men Anton märker att de bara är intresserade av sitt eget ämne, det är ingen av dem som egentligen ser hur Anton mår. Vändningen i boken kommer när han får träffa vaktmästaren på skolan. Även i denna bok går det att samtala mycket kring bilderna och precis som i de tidigare böckerna så illustreras känslor med färger. En del bilder var lite svåra att förstå, som det uppslag när Anton sitter hos rektorn och pratar. Även i detta samtal fanns det möjlighet att göra en textkoppling (text till själv) genom att fundera över om vi själva hade känt så här som Anton känner sig någon gång, och hur vi kan göra när vi känner oss ledsna utan att veta varför.

Eleverna var väldigt engagerade i textsamtalen och har önskat att få göra det fler gånger. De har fått lite nya ögon på bilderboken. Istället för att tycka att bilderböcker är något man läser när man går på förskolan så har de lärt sig att man som lite äldre elev kan upptäcka saker i både texten och bilden som skapar en helt annan förståelse för berättelsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar