måndag 5 oktober 2015

Samtal som förberedelse inför de muntliga nationella proven

Som en förberedelse inför de muntliga nationella proven i svenska har vi planerat in fyra stycken lektioner där eleverna får träna sig inför detta. Eleverna får möjlighet att utveckla följande förmågor:

  •  Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Det handlar alltså inte om läsförståelse, även om det kommer in på ett naturligt sätt ändå.

Jag har valt ut texter och gjort frågor och läraren har undervisat i hur ett bra samtal fungerar. För att det ska bli väl fungerande samtal har följande bedömningsaspekter satts upp:

Kommunikation - lyssna (ögonkontakt, bekräfta), fråga (ställa följdfrågor), turas om (inte avbryta) och föra samtalet framåt

Innehåll - hålla sig till ämnet, formulera egna tankar, resonera

Språk - anpassa språket till uppgiftens syfte och mottagare

En lektion går till på följande sätt:

Läraren repeterar vad eleverna bör tänka på (bedömningsaspekterna).
Jag läser texten högt.
Läraren delar in eleverna i grupper om tre elever.
Eleverna sätter sig i sin grupp och får en uppsättning frågor som de lägger upp och ner.
En elev tar ett frågekort och läser frågan högt samt formulerar ett svar på frågan.
De andra eleverna i gruppen får ta vid och ge sitt svar på frågan.
När eleverna känner att de diskuterat frågan klart tar nästa elev ett frågekort ur högen.

Samtalen pågår i cirka 20 minuter och under tiden går läraren och jag runt och lyssnar samt för anteckningar. Då det inte rör sig om ett bedömningstillfälle utan ett träningstillfälle så går vi in och stöttar eleverna under samtalets gång för att få dem att bli bättre på det som ska bedömas när det är dags för de nationella proven. Vid varje lektionstillfälle får eleverna samtala om två texter. Hittills har vi bland annat använt texter ur Flickornas historia av Kristina Lindström och novellen Över spåret av Maj-Gull Axelsson. Exempel på frågor till den sistnämnda finns på bilden nedan.

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar