fredag 1 juli 2016

Empatiprojekt

Från stadsbiblioteket kan man låna böcker som ingår i Empatiprojektet och använda dessa till gruppläsning. Vi lånade in ett antal böcker till de tre klasserna i år 5 för att eleverna skulle läsa dessa under vårterminen. Titlarna som lånades in var:

Äventyrveckan av Sofia Nordin
Svarta kängor med gul söm av Mårten Melin
Den osynliga flickan av Deborah Ellis
Bästa kompis av Kalle Güettler
Mördare av Torsten Bengtsson
Den tatuerade mamman av Jaqueline Wilson
Svikarboken av Lin Hallberg
Kompisboken av Lin Hallberg
Det finns inga skridskor i öknen av Mats Berggren


Läsningen delades in i tre perioder och en bok lästes i grupper om fyra varje period. Första perioden arbetade vi med litteraturcirklar. Tillsammans med bibliotekspedagogen och litteraturpedagogen på skolan var jag förra våren på studiebesök på Gunnesboskolan i Lund för att vi skulle lära oss hur arbetet med litteraturcirklar går till. Här kan man läsa mer om hur de arbetar med modellen på skolan:
http://www.lund.se/Grundskolor/Grundskola-Gunnesbo/LaraLara---Portfolio/Larandemodeller/Litteraturcirklar/

Vi valde ut sex roller som eleverna skulle turas om att vara vid varje samtal: diskussionsledare, sammanfattare, sammankopplare, ordletare, personbeskrivare och miljöbeskrivare. Eleverna förberedde sig inför varje samtal genom att fokusera på sin uppgift. Till varje samtal hade alla elever även i uppgift att vara ordletare och miljöbeskrivare. Till sin hjälp hade de var sitt häfte där de kunde skriva ner sina reflektioner och där det fanns information om vad rollerna innebar. I häftet fanns dessa stödbilder:
Eleverna hade ett samtal i veckan om boken och läsning samt förberedelse skulle ske hemma. Elevernas dokumenterade sina samtal på en blogg, http://hjulsbroskolan04.se/

Den andra periodens upplägg såg ut enligt följande:

Vecka 1:

Uppgiften denna vecka är att beskriva protagonisten. Ni har förberett er genom att svara på följande frågor:
 • Namn och ålder.
 • Utseende – hur ser personen ut och vad använder den för kläder?
 • Personlighet – hur är personen? Snäll, rolig, sur, blyg, påhittig etc.?
 • Egenskaper – vad är personen bra på och vad är personen dålig på? Vad har personen för starka sidor och vad har den för svaga?
 • Vad har personen för familj, vänner, umgängeskrets?
 • Hur tror ni personen uppfattas av andra?
 • Hur tror ni personen känner sig? Beskriv personens känslor och hur ni tror att den mår.

Vecka 2:

Uppgiften denna vecka är att beskriva antagonisten. Ni har förberett er genom att svara på följande frågor:
 • Namn och ålder.
 • Utseende – hur ser personen ut och vad använder den för kläder?
 • Personlighet – hur är personen? Snäll, rolig, sur, blyg, påhittig etc.?
 • Egenskaper – vad är personen bra på och vad är personen dålig på? Vad har personen för starka sidor och vad har den för svaga?
 • Vad har personen för familj, vänner, umgängeskrets?
 • Hur tror ni personen uppfattas av andra?
 • Hur tror ni personen känner sig? Beskriv personens känslor och hur ni tror att den mår.

Vecka 3:

Denna vecka ska ni beskriva problemet i boken ni läser. Diskutera följande frågor och dokumentera er diskussion här på bloggen:
 • Beskriv problemet, vad är det som händer. Hur uppstår problemet?
 • Vem eller vilka utsätts för problemet?
 • Vem, vilka eller vad skapar problemet?
 • Vad blir konsekvenserna för de som blir utsatta av problemet? Hur blir de lidande?
 • Hur skulle ni hantera problemet? Vad skulle ni göra för att det skulle hindras eller bli bättre? Vilka råd skulle ni ge till karaktärerna i boken för att de skulle klara av problemet?

Vecka 4:

Skriv en bokrecension.

Det tredje blocket skulle följande diskuteras i samtalen:

Vecka 1:

Försök att sätta dig in i protagonistens liv, vad har hen för känslor och vad är hens problem.
Beskriv sedan så noga som möjligt hur du uppfattar att personen mår och varför den mår så.
Därefter beskriver du hur du skulle vilja hjälpa personen. Vad skulle du ge hen för råd och vad skulle du själv kunna göra för hjälpa hen om du var dennes klasskamrat?

Vecka 2:

Försök att sätta dig in i antagonistens liv, vad har hen för känslor och vad är hens problem.
Beskriv sedan så noga som möjligt hur du uppfattar att personen mår och varför den mår så.
Därefter beskriver du hur du skulle vilja hjälpa personen. Vad skulle du ge hen för råd och vad skulle du själv kunna göra för hjälpa hen om du var dennes klasskamrat?

Vecka 3:

Du ska nu skriva ett brev till protagonisten och antagonisten.
Genom brevet kan du ge goda råd till dem, stötta dem, eller uppmana. Fundera på vad du skulle vilja säga till dem, vad du skulle vilja berätta för dem för att få situationen bättre mellan dem och hjälpa dem reda ut problemet.


Läsprojektet blev mycket lyckat och det fördes många givande och intressanta diskussioner i grupperna. Eleverna tyckte att böckerna var väldigt bra och att det fanns mycket att diskutera i dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar