måndag 26 januari 2015

Sagor


I samarbete med lärarna i de båda ettorna fick jag möjlighet att arbeta vidare med sagotemat som genomfördes när de gick i förskoleklassen. I förskoleklassen läste vi under några veckor sagor och samlade på oss en massa information om sagor. Som avslutning skrev vi en gemensam saga.
 

Upplägget nu såg ungefär likadant ut. Arbetsområdet inleddes med att jag kom till klasserna och läste de sagor vi skrev när de gick i förskoleklass samt repeterade vad en saga är och vad som kännetecknar en saga. Efter det läste lärarna flera olika sagor under ungefär en veckas tid, och sedan var det dags för eleverna att skriva en egen saga två och två.
 
De fick börja med att rita en tankekarta utifrån personer, platser och saker. De kunde använda den här bilden som inspiration, där vi hade samlat i sagan vanligt förekommande personer, platser och saker:
 
 
I tankekartan skulle de skriva ner vem det skulle handla om, var sagan skulle utspela sig och om det skulle finnas någon speciell sak med i sagan. Efter det kunde de börja skriva sin saga. De fick skriva den i appen Book Creator på iPad.


När sagan var färdigskriven var det dags att börja rita bilder till sagan. Dessa skulle sedan infogas till boken. De fick fotografera av sina bilder, lära sig hur man beskär en bild och slutligen lägger in den i Book Creator.

 
De skulle även spela in när de läste texten, så att man kan lyssna på sagan. Det gjordes i Book Creator också.


När sagorna var helt färdiga bjöds förskoleklassen in till ettorna på "bokrelease". De blev bjudna på salta pinnar och saft och fick lyssna till alla sagor. Jag läste även upp förskoleklassens gemensamma saga för ettorna.

På bilderna nedan visar ettorna sina sagor för de andra i klassen samt för förskoleklassen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar