söndag 25 januari 2015

Energi och hus

Under höstterminen genomfördes ett samarbete med lärarna i NO i ämnet fysik år 6. Uppgiften var att söka information om en anvisad energikälla, och redovisa informationen i Book Creator på iPad. Eleverna fick arbeta med någon av följande energikällor: vattenkraft, vindkraft, kärnkraft, solenergi, luftvärmepumpar, jordvärme/bergvärme, kol, naturgas, biogas, råolja, pellets/braskamin, fjärrvärme och etanol.

I grupper om två skulle de skriva om sin energikälla med utgångspunkt i hållbar utveckling (ekonomi, miljö och social påverkan), samt om för- och nackdelar. De fick läsa in sig på varandras energikällor och sedan hölls en debatt där man skulle debattera för sin energikälla och kunna bemöta de andras motargument.

Arbetsområdet inleddes med en källkritisk övning. Jag hade valt ut några sidor som de fick titta på och diskutera sig fram till om det var en bra och trovärdig källa att använda sig av. Jag hade även satt ihop en liten länksamling till varje energikälla, så att eleverna hade något att utgå ifrån när de börja de söka information.

När de hade sammanställt informationen i Book Creator skulle de även lägga in bilder för att komplettera texten. De fick söka upp bilder på Google som är fria att använda och lägga in dem i boken. Hittade man inte någon bild som var godkänd att använda fick man rita en själv, som en av grupperna gör på bilden nedanför. De kom på att de kunde lägga ett papper på iPaden och rita av på det sättet.

Arbetsområdet resulterade i många fina böcker om energikällorna, en livlig debatt och många källkritiska ställningstaganden under informationssökningens gång. Här fick de verkligen träna förmågan att

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
(Kursplanen för fysik, Lgr11)

Arbetsområdet fortsatte sedan med att de skulle göra en ritning till ett hus och göra ett medvetet val av energikälla till just det huset.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar