onsdag 16 april 2014

Fiskar

I samband med att ettorna arbetade med bokstaven F genomfördes ett fisktema. Arbetsområdet innefattade att eleverna skulle läsa olika källor om en fisk, skriva en faktatext, och presentera den i appen PathOn. Tillsammans med de båda lärarna i år 1 skrevs denna pedagogiska planering för temat:

Förmågor som eleven ska utveckla:
söka information från olika källor och värdera dessa
formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

Delmål:
strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
skriva på dator
beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll organiseras
informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn
källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet

Att jobba med:
Repetition av förskoleklassens Källspanarna
Läsa två texter om akvariefiskar och gemensamt samla fakta i digital tankekarta (popplet)
Skriva en gemensam faktatext
Läsa två texter om svenska fiskar (två och två) och samla fakta.
Skriva en faktatext på iPad
Få information om hur man letar bilder på nätet och vilka man får använda
Tillverka ett digitalt vykort på iPad i appen PathOn

Vi började arbetsområdet med att repetera Källspanarna, som eleverna arbetat med tillsammans med mig i biblioteket när de gick i förskoleklass. Här finns mer information om Källspanarna: http://bokhjulet.blogspot.se/2013/06/kalla-en-san-har-vi-i-vart-hus-om.html  Jag visade vilka böcker vi hade läst och hade med mig bilder på vad vi hade sagt och kommit fram till i våra diskussioner kring källkritik. 

Sedan läste vi boken Fisken heter Felix av Leif Schack-Nielsen, som handlar om en slöjstjärt. Utifrån den texten gjorde vi gemensamt en tankekarta. Efter det läste vi en text till, denna gång hämtade vi faktan från internet: http://arkenzoo.se/vara-experter/marie-m-adengard/fiskgrupper  Här fick eleverna fundera på om de tyckte att det var en bra källa. Vad är det för en slags sida? Hon som har skrivit texten benämns som fiskexpert, vad innebär det? var två frågor som eleverna fick fundera kring. Vi enades om att det nog var en ganska så bra källa, och så jämförde vi det som stod på sidan med det som vi hade läst i boken. Utifrån tankekartan skrev vi sedan en gemensam faktatext.

Eleverna blev indelade två och två, och alla fick en av följande fiskar att fördjupa sig i: abborre, rödspätta, lax, mört, gädda, torsk, ål eller sill. Det första de skulle göra var att hitta en bild på sin fisk som de skulle skriva sin text till. Vi gick igenom hur man hittar bilder på Google som man får använda - och att det är viktigt att man inte tar bilder som är upphovsrättsskyddade. 

De läste först en text om sin fisk, och skrev sedan ner det som de tyckte var viktigast. Efter det fick de jämföra med en annan text. Faktatexten skrev direkt i appen PathOn. Många fina faktatexter författades under detta arbetsområde. Några exempel finns här nedan:
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar