måndag 24 juni 2013

Novelltävling

Som ett avslutande projekt i de båda sexorna anordnades en novelltävling. Alla skulle skriva en novell och illustrera den, sedan fick de välja om de ville vara med och tävla. Under deras avslutningslunch tillkännagavs vinnarna. Man kunde vinna pris för bästa novell och för bästa illustration. En vinnare i varje klass utsågs av en jury (bestående av bibliotekarie och bibliotekspedagog), men priset för bästa illustration gick till två vinnare i varje klass, då juryn inte kunde enas och en vinnare.

Här är juryns motiveringar för novellerna:

Vinsten går till novellen Olyckan för att den med hjälp av målande beskrivningar skapar en kuslig stämning som griper tag i läsaren.

och

Vinsten går till novellen Hålet för att den på ett så övertygande sätt beskriver ett sinnestillstånd präglat av ensamhet och för att dröm och verklighet vävs ihop så att man som läsare inte är säker på vad som är vad.

De vinnade illustrationerna ser ut så här:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar