måndag 24 juni 2013

Fler tävlingar: bokmärkestävling och dikttävling

Vi har även haft två andra tävlingar här på skolan, numera traditionella: bokmärkestävling och dikttävling.

I år blev det tre vinnare i dikttävlingen, två från lågstadiet och en från mellanstadiet. Elever från bokrådet fick läsa inkomna bidrag och lägga sin röst på en dikt från lågstadiet och en från mellanstadiet. Om du är sugen på att läsa dikterna sitter de uppsatta i biblioteket tillsammans med tidigare års vinnare.

Årets vinnade bokmärken ser ut så här:
Två vinnare i förskoleklassen, och en vinnare i varje årskurs för övrigt. Samt två stycken tröstpriser, till de bokmärken som fick väldigt många röster men inte nådde hela vägen fram.

De vinnande bokmärkena kommer att kopieras upp så att de finns att ta i höst när man lånar lånar böcker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar