tisdag 25 juni 2013

Informationssökning och källkritik i ettan

I den ena ettan genomfördes ett projekt med inriktning på informationssökning och källkritik i slutet av terminen. Projektet planerades tillsammans med läraren i klassen. Det här var innehållet i den pedagogiska planeringen:

Förmågor som eleven ska utveckla:
• söka information från olika källor och värdera dessa
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Delmål:
• strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
• skriva på dator
• beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll organiseras
• informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn
• källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet

Att jobba med:
Lektion 1:
• Läsa Fiskögon, sopor och annat smaskens. Fråga eleverna om hur de tror författaren har hittat fakta. Fråga hur de själva skulle göra om de skulle skriva en faktabok.
• Gå igenom begreppet ”källa”. Vad är en källa? Låta eleverna ge exempel på olika källor. När kan man använda de olika källorna?
• Visa olika sidor på internet som är bra att starta på.

Lektion 2:
• Repetera olika sidor på internet som är bra att starta på, bland annat Länkskafferiet.
• Diskutera hur man kan veta om det är en bra sida? Finns det några strategier för att avgöra det? Jämför med böcker.

Lektion 3:
• Visa och läs 3 olika källor om ett husdjur. Ta ut det viktigaste i texterna tillsammans och skriv stödord på http://padlet.com/.

Lektion 4:
• Skriv en egen faktatext i word två och två på datorn utifrån det vi skrev på padlet vid förra lektionstillfället.
• Visa vilka bilder man får använda helt fritt.
• Infoga en bild i worddokumentet.

Tanken med lektion 1 och 2 var att de skulle få reflektera kring var man kan hitta information och hur man kan veta om informationen man hittar är tillförlitlig. De fick komma med förslag på olika typer av källor och fundera på vilken som de själva skulle använda om de skulle söka fakta. De allra flesta sa att de skulle gå ut på internet. Vi pratade om att faktaböcker ofta var faktagranskade, och de fick fundera på om det var samma för faktasidor på internet. De flesta trodde att det var så, och blev lite förvånade över att faktiskt vem som helst fick lägga ut information på internet, hur som helst. Vid andra lektionstillfället fick de söka på Länkskafferiet efter en sida om ett specifikt ämne, och försöka hitta vem som gjort sidan och när den gjordes.

Det var ett önskemål från eleverna att de skulle få skriva faktatext om ett husdjur. Vi bestämde att vi skulle jobba med marsvin. Det här var första tillfället i skolan då de fick använda sig av datorerna. De har skrivit en hel del faktatexter för hand tidigare under året, nu fick de skriva i word. De hade tidigare haft läxa i att skriva i word och lägga in dokumentet i vår lärplattform, så det kändes som om de flesta hade koll på hur man skulle använda programmet. Att infoga en bild i word var nytt för dem, nu skulle de ju dessutom hittta en bild som var "godkänd" att använda till skolarbeten. Efter instruktioner klarade de det galant. De tyckte att det här projektet var väldigt roligt, speciellt att skriva på padlet. Vi hade sidan uppe på projektorn hela tiden, de satt två och två och skrev "lappar" om det som de tyckte var de viktigaste faktan uifrån de texter vi läste. Det var roligt att se hur sidan växte fram med massa fakta om marsvin. Till det fjärde lektionstillfället hade vi ordnat lapparna i tre olika "högar": allmän fakta om marsvin, skötsel av marsvin och marsvinets mat.

Här nedan kan du se lite bilder från det sista lektionstillfället. Det skrivs faktatexter för fullt utifrån padletsidan som visas på projektorn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar