måndag 11 februari 2013

Fritidsverksamhet under vårterminen

Just nu är det fritidshemmen Asken och Björken som kommer till biblioteket en gång i veckan. Under en sexveckorsperiod kommer barnen till biblioteket tre gånger för att läsa böcker eller jobba med eget berättande med hjälp av skolans iPads. Askens barn deltar i ett textsamtalsprojekt med vänskap som tema. De får lyssna till Sagan om den lilla farbrorn av Barbro Lindgren, Lenka av Katalin Szegedi och Nilla och jag av Thomas och Anna-Clara Tidholm. Utifrån dessa texter får de diskutera hur man ska vara som kompis och hur man inte ska vara. De får också tänka sig in i vad de skulle ha gjort om de hade varit med i boken och sett det som hände tex. Lenka. Allt som sägs i diskussionerna antecknas och sista gången kommer de att få göra en personlig reflektion kring vad vänskap betyder för dem.
Björken har valt att barnen ska få utveckla det egna berättandet. Hittills har de fått jobba med apparna Story Wheel och Puppet Pals. De arbetar i grupper om 3 barn. Vi sista tillfället är tanken att de ska få visa upp för varandra vad de har åstadkommit i gruppen.

Treornas fritids Kastanjen har blivit erbjudna en datorkurs, i bibliotekets regi. Nästan alla barn var intresserade av att delta. Kursen håller på hela vårterminen. Eftersom Kastanjen ligger vägg i vägg med biblioteket utnyttjar de som går på fritidshemmet biblioteket flitigt på eftermiddagarna också, för att låna böcker och att sitta och läsa i en lugn miljö. Det är roligt att de tycker att böcker och läsning är så intressant att de väljer det även efter skoldagen.

Till påsklovet planeras lovaktivitet för fritidshemmen. Temat detta lov kommer troligen ha något med musik och böcker att göra...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar