tisdag 5 februari 2013

Förskoleklassens sagor

I slutet av höstterminen skrev vi sagor i de två förskoleklasserna. Vi arbetade utifrån Kerstin Lundberg Hahns Berättarverkstad med barn. De fick en inledande mening att börja sitt berättande utifrån, vi bestämde gemensamt vem sagan skulle handla om. Sedan var det fritt fram att komma med förslag på hur sagan skulle fortskrida. Efter att sagan var färdigskriven fick de rita något ur sagan. Det hela resulterade i fyra stycken sagoböcker, se bilden nedan:
Alla teckningar finns också att beskåda i bibliotekets sagoutställning:

FB, grupp 1

FA, grupp 1

FB, grupp 2
FA, grupp 2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar