lördag 18 maj 2013

Verksamhet i förskoleklasserna under det gångna läsåret

Läsårets arbete med förskoleklasserna börjar närma sig sitt slut nu. Under det gångna läsåret har vi jobbat med fyra olika teman:

Boklek - för att lära sig bibliotekskunskap på ett lekfullt sätt. Efter genomgången boklek fick eleverna sina efterlängtade lånekort.

Sagotema - under perioden läste vi tre olika sagor: Elddonet av H.C Andersen, Den vita ormen av Bröderna Grimm och Den minsta prinsessans äppelträd av Elsa Beskow. Efter varje saga sammanfattade vi läsningen genom att skriva upp vilka karaktärer och föremål som förekom i sagan. När vi läst alla tre sagorna gick vi igenom anteckningarna för att se om det fanns gemensamma nämnare i sagorna. Vi kom fram till att det fanns en hel del saker som återkom i de tre sagorna. Dessa återkommande föremål och karaktärer blev ett stöd för oss när det var dags för oss att skriva en egen saga tillsammans. Vi jobbade efter Kerstin Lundberg Hahns Berättarverkstad med barn. Resultatet blev 4 helt olika sagor. Eleverna illustrerade sagorna själva och vi satte ihop dem till små böcker som de fick med sig hem.

Bokjuryn - eleverna fick själva välja vilka böcker vi skulle läsa, utifrån Barnbokskatalogen. Vid varje tillfälle fick några elever skriva ett inlägg här på Bokhjulet om vad de tyckte om boken. När det var dags att rösta gick vi igenom vad som de hade skrivit om böckerna vi läst och efter det fick de bestämma sig för vilken/vilka böcker de ville rösta på.

Källspanarna - under detta pågående tema får eleverna lära sig om källkritik och informationssökning. Mer om detta i ett eget inlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar