fredag 26 april 2013

Världsrekord i läsning

I tisdags, i samband med världsbokdagen, deltog klass 3A, 3B och 5B i ett världsrekordsförsök. Försöket gick ut på att anordna världens största läslektion. Lektionen leddes av Martin Widmark. Han fanns på plats i Göteborg, där många elever hade samlats, och vi deltog via internet. Under lektionen fick eleverna läsa ett kapitel ur den kommande Nelly Rapp-boken Vampyrernas bal och diskutera innehållet. För att försöket ska vara giltigt var vi tvugna att ha två vittnen och en steward i varje klassrum, som skulle intyga att försöket verkligen hade ägt rum. Om försöket lyckades får vi besked om lite längre fram!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar