tisdag 6 oktober 2015

Textsamtal i tre delar

Svenskaundervisningen läsåret 2015/2016 i de tre femmorna började med fokus på textsamtal och läsförståelse. Vi hade lånat in många exemplar av Legenden om Sally Jones av Jakob Wegelius, så att alla elever i femman kunde få var sitt exemplar. Under de första veckorna av höstterminen läste eleverna högt i grupp och samtalade om sin läsning under tiden. Alla elever hade en läslogg med läsfixarna som de fyllde i under läsningen. Vid tre tillfällen kom jag in och ledde ett textsamtal i helklass på de sidor de hade läst till det tillfället. Vi valde att dela upp boken på följande sätt:

  • Tillfälle 1 sidan 1-34
  • Tillfälle 2 sidan 35-69
  • Tillfälle 3 sidan 70-108

Vid varje samtal fick eleverna själva möjlighet att reflektera kring sin läsning utifrån den läslogg de fyllt i. Boken engagerade eleverna väldigt mycket och det ledde till intressanta textsamtal. Inför textsamtalen fick eleverna ta del av den bedömningsmatris för läsförståelse som vi använder här på skolan, så att de visste vad som krävdes av dem vid samtalet. Då vi hade delat upp läsningen på tre tillfällen gavs det möjlighet att samtala om texten på ett djupare plan, något som eleverna verkade uppskatta. Dock tyckte de att boken var så bra att de blev riktigt frustrerade då de inte fick läsa vidare med en gång...


Efter detta läsprojekt började lärarna i klasserna att läsa Mördarens apa, uppföljaren till Legenden om Sally Jones, högt för eleverna. Kopplat till läsningen arbetar klasserna med ungefär samma upplägg som femmorna gjorde förra året då vi arbetade med bloggen Våra möten med böcker. Hittills har eleverna skrivit sin självbiografi och nu är de igång med att arbeta med instruerande texter. Eleverna ska, precis som förra läsåret, konstruera egna recept vilka ska sättas ihop till en receptbok som kommer att säljas i samband med Hjulsbroskolans luciabasar.

(Kopplingen mellan recept och Mördarens apa är att det i boken finns många beskrivningar av vad Ana lagar och vad de äter för mat.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar