måndag 5 oktober 2015

IASL 2015 - the School Library Rocks

Precis innan semestern fick jag möjligheten att reda till Maastricht, Holland, för att delta i den årliga IASL-konferensen. Temat för i år var the school library rocks, och som talare kunde man presentera sin skolbiblioteksverksamhet utifrån något av följande teman:

 • The school library as a space and place: meeting, sharing, discussing. Collaborative learning and growing.
 • The school library as learning environment: 24/7 access to materials, resources, teachers, electronic learning environment and more.
 • The school library as laboratory: experience and discovery in science, arts and media‐education.
 • The school library as a window to the world: reading, writing and communication.

 • Mitt bidrag till konferensen gick under namnet A librarian in the classroom - how does that affect student learning? Under de 20 minuterna som jag tilldelades gav jag en överblick över skolbibliotekssituationen i Sverige, hur fokusbiblioteken fungerar, och hur vi har valt att bygga upp skolbiblioteksverksamheten på Hjulsbroskolan. Jag förmedlade hur jag samarbetar med lärarna för att öka elevernas måluppfyllelse samt vilka resultat vi kan se av samarbetet.

  Jag beviljades ett resestipendium från Svensk biblioteksförening. Vill man ta del av min reserapport kan man läsa den här.

  Utanför konferenslokalen

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar