tisdag 16 juni 2015

Fabler

Under vårterminen arbetade de tre fyrorna med fabler. De fick läsa och samtala om fabler. Bland annat samtalade vi om Den klipska haren. Eleverna fick skriva flera fabler under projektet. En av dessa fabler arbetade de lite extra med, då målet var att alla elever skulle bidra med en fabel som skulle tryckas i en bok.

Efter att de förbättrat sin fabel utifrån den respons de fått, fick de skriva den i Anteckningar på iPaden. Efter det kopierade de in texten i appen Notegraphy.

På bilderna nedan syns arbetet med att skriva fabeln i Anteckningar. Utifrån bedömningsmatrisen kunde eleverna kolla av att allt såg rätt ut.När eleverna var färdiga med sina fabler var det dags att sätta ihop alla fantastiska berättelser till en bok. Vi ville uppmärksamma boksläppet på skolan genom att anordna en bokreleasefest. Femmorna bjöds in till att ta del av fyrornas fabler.


Under bokreleasefesten var det mingel med popcorn, salta pinnar och cider. Tre priser delades ut, ett pris till den bästa fabeln i varje klass. En jury bestående av bibliotekarie, bibliotekspedagog och biblioteksassistent utsåg vinnarna som fick motta ett diplom samt ett presentkort på en bokhandel. De vinnande fablerna lästes upp och efter det var det dags för alla att delas upp i grupper.Grupperna fick besöka olika stationer där de fick ta del av fablerna i olika former. Några valde att dramatisera sina fabler, andra läste upp dem, och några hade fått i uppgift att berätta om hur man skriver en fabel samt berätta om Aisopos liv. 

Eleverna fick köpa var sitt exemplar av boken om de ville. Boken finns också att låna i biblioteket, och under en period kommer alla fabler att sitta uppe i biblioteket så att man kan ta del av dem där också.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar