onsdag 4 februari 2015

Deckare - ett läs- och skrivprojekt i klass 3A

 
 
Under höstterminen har läraren i 3A och jag samarbetat kring ett läs- och skrivprojekt med deckartema. De förmågor eleverna har tränat under arbetsområdets gång är dessa:
 
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 
Utifrån genrepedagogikens fyra faser, vilka är följande
 
1. bygga upp
2. modellera, dekonstruera,  laborera
3. gemensamt textkonstruera
4. självständigt textkonstruera narrativa texter
 
arbetade vi med detta under arbetsområdet:
 • Uppstart: samla information om vad barnen vet om deckare och deckarkaraktärer.
 • Läsa en Kalle Skavank-bok av Petrus Dahlin + en alternativ text i läsgrupper och ha boksamtal utifrån givna frågor i direkt anslutning till läsningen varje vecka.
 • Sammanfatta och samla till en ordbank med deckarord och karaktärsdrag varje vecka.
 • Samtala om typiska deckardrag.
 • Laborera med titelförslag, lucktexter och isärklippta noveller.
 • Skriva en egen deckare.
 • Ge varandra kamratrespons på deckarna.
 • Renskriva deckarna i appen BookCreator på iPad.
 • Infoga bilder till deckaren.
Här spånar vi fram titlar på deckare som inte är skrivna ännu.
 
Bedömningen gjordes utifrån följande punkter:
 
 • Skribentens checklista (självbedömning)
 • Kamratrespons (kamratbedömning)
 • Lärar/bibliotekariebedömning utifrån given mall (inledning, innehåll, berättarperspektiv, tempus, skrivregler) 

Projektet inleddes med att eleverna fick läsa en Kalle Skavank-deckare i grupp, och samtala om sin läsning både i gruppen och i helklass. Böckerna följer ett visst mönster som gör att det går att samtala om en titel i en större grupp, trots att alla inte läst boken. Det vi ville att eleverna skulle fokusera på var att urskilja deckargenrens struktur och i diskussion med andra grupper var det lätt att se de gemensamma dragen. Som komplement till boken fick de även läsa Bullmysteriet av Martin Widmark, som ingår i antologin Stora högläsningsboken. De fick dokumentera sin läsning i en "deckarbok", en skrivbok där de skrev ned de saker vi diskuterade, för att ha allt samlat.
 
Efter läsperioden var det dags för eleverna att själva börja skriva en deckare. Vi arbetade utifrån Lärarhandledning till Diamantmysteriet av Martin Widmark. Där ska man utifrån en given mall skriva en deckare i fem kapitel.
 
Instruktion till första kapitlet.
 • Kapitel 1: Här ska detektiverna och deckarkontoret beskrivas. Innan eleverna börjar skriva har de gjort mycket förarbete. Tex. har de ritat en karta över staden där deckaren ska utspelas, de har bestämt vilka personer som ska vara med i boken, och de har bestämt vem den skyldige är.
 
 • Kapitel 2: Här ska detektiverna få sitt uppdrag och de första villospåren ska läggas ut.
 
 • Kapitel 3: Här ska brottsplatsen presenteras och alla i persongalleriet (förutom deckarna) ska misstänkliggöras.
 • Kapitel 4: Här ska spaningsarbetet beskrivas, detektiverna ska börja förstå hur det hänger ihop. I den här kapitlet ska äkta och falska ledtrådar läggas ut.
 • Kapitel 5: Här ska lösningen på historien presenteras. Det är viktigt att författaren försöker att dra ut på avslöjandet in i det sista. I det här kapitlet repeteras mycket av bokens innehåll, för att läsaren bit för bit ska förstå vem den skyldige är. 
 
Inför varje kapitel läste vi ett eller flera utdrag ur deckare för att eleverna skulle se hur andra författare har gjort samt för få inspiration till sitt eget skrivande.
 
Skrivande skedde löpande i Book Creator, en app som eleverna var vana vid att arbeta i. Tyvärr hände det ett flertal gånger att text försvann från boken. En lärdom av detta är att det är bättre att skriva texten i en annan app först, tex. Anteckningar eller Pages, och infoga den i Book Creator när hela deckaren är färdigskriven. De fick även rita egna bilder till böckerna och fotografera av dem för att sedan infoga dem i Book Creator.
 
Eleverna gick in i skrivandet med stor lust, och arbetet resulterade i en mängd välskrivna deckare. Alla deckare finns nu att läsa på SkolArena.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar