måndag 7 november 2011

Detta hände i våras...del 1

Under vårterminen hade vi en "Bokvecka" med en massa aktiviteter kring böcker och läsning.

4:orna och 5:orna fick besök av Ingelin Angerborn. Hon pratade om hur det kom sig att hon blev författare, berättade om sina böcker, och nämnde att det skulle komma en ny bok i början av sommaren. Boken hon pratade om var naturligtvis Rum 213. Den finns att låna på skolbiblioteket nu, men den är väldigt efterfrågad, ställ dig gärna i kö! Du kan reservera den här.

Vi hade också en bokmärkestävling där hela skolan var inblandad. De elever som ville fick rita och måla ett eget bokmärke. Alla bokmärken sattes sedan upp i biblioteket, sen fick alla elever rösta på det de tyckte var finast. Rösterna räknades och en vinnare i varje årskurs utsågs. Under sommaren kopierade vi upp de vinnade bokmärkena så att de skulle finnas att ta när höstteminen började. Det blev succé! Vi fick snabbt kopiera upp fler.
Hela anslagstavlan full av fina bokmärken!

Rösträkning...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar