fredag 19 oktober 2012

Konferens om läsning

Linköpings fokusbibliotek är representerade på konferensen "Alla läser: att bygga för jämlik läsutveckling" som anordnas i Göteborg av Kulturrådet. Tillsammans med barn- och ungdomschef Lars Rejdnell ska skolans rektor Cecilia Persson och jag prata om "Skolbibliotekets betydelse för barns språkutveckling och skolresultat", där vi kommer att fokusera på vad vi har gjort på Hjulsbroskolan sedan vi fick fokusbibliotek och vilka resultat det har lett till för eleverna.
- Liselott

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar